Marketing Audit

Wat is een marketing audit?

Een marketing audit is een onafhankelijke analyse van het gevoerde marketingbeleid van een bedrijf. Het komt vaak voor dat het management van een organisatie een dergelijke audit wil laten uitvoeren om probleemgebieden maar vooral ook mogelijkheden van het gevoerde beleid in kaart te brengen. De marketing audit moet dus altijd antwoord kunnen geven op de vraag: “Wat kan er geoptimaliseerd worden aan de huidige marketingaanpak”?.

Op grond van dit onderzoek worden onafhankelijke en objectieve aanbevelingen gedaan om het marketingbeleid te optimaliseren.

 

Wij werken voor

Zo werkt het!

De audit start met een gesprek waarbij minimaal twee marketingspecialisten met jou/je collega’s aan tafel gaan zitten. Samen bekijken en bespreken we dan onder andere de (lokale) situatie, data en huidige strategie. Een analyse van de marketingactiviteiten, concurrentie- en marktonderzoek, implementatie van marketinginstrumenten, aanwezigheid van kennis, behoeften op lokaal niveau maken onder andere deel uit van deze audit.

Op basis van deze audit gaan wij met onze lokale partner(-s) alle informatie bespreken en komt Leads International middels een voorstel met onze bevindingen en strategische opties en keuze.

Het allergrootste voordeel voor jullie hierbij is dat het een pragmatische werkwijze betreft waarbij de stappen elkaar continue opvolgen. Wij voeren een dergelijke audit frequent uit voor gerenommeerde bedrijven en het heeft ons/onze opdrachtgever aantoonbaar een hoop tijd en geld bespaart. Je loopt dus niet het risico dat je een samenwerking aangaat op basis van ‘aannames’ omdat onze marketing specialisten in kleine stappen, samen met jou/jullie, door dit proces heen gaan.