Eerst je product/dienst en dan marketing? Of juist andersom….

Leestijd: 2 minuten

Je hebt een uniek product of dienst en nu is het tijd om deze bij jouw doelgroep te gaan introduceren. Waar moet je in godsnaam beginnen maar vooral wíe moet je geloven als het om welgemeende adviezen gaat. 

Vanuit de vele gesprekken die wij dagelijks voeren en de jarenlange ervaring en kennis die wij als Leads International hebben binnen de internationale online marketing merken wij een steeds groter wordend verschil tussen de traditionele ondernemer en de start-ups/scale-ups.

Succesvolle ondernemers van start-ups en scale-ups zijn vaak al met marketingactiviteiten bezig nog voordat er überhaupt een product of dienst ontwikkeld is. Neem bijvoorbeeld AirBnB of Uber: ze gebruikten marketing(-tools) om de doelgroep nóg beter te definiëren, de mogelijkheden en kansen nóg beter in kaart te brengen en om hun product/dienst nóg beter aan te laten sluiten bij de continue veranderende behoefte van de consument. Dat is het verschil tussen een start-up en een succesvolle start-up. Want jij kan jouw product of dienst wel zo geweldig vinden maar het is natuurlijk nog veel interessanter om te weten of er ook echt een markt is voor jouw product/dienst. En als die markt er is wil je natuurlijk ook wel weten of jouw product/dienst zo vernieuwend is en of deze aansluit bij de huidige behoefte van de klant. Wil je dit allemaal weten dan is het dus enorm interessant om al te beginnen met marketing nog voordat je iets in de markt hebt gezet.

Om achter al deze relevante informatie te komen zijn er enorm veel tools beschikbaar. Deze tools screenen, monitoren en spelen direct in op de behoeften van de klant om zodoende een rendementsvolle campagne na te streven. Dat wil jij toch zeker ook?

Internationale mobile marketing

Mike Jansen

Leave a Reply